شهد

عشــق عصاره آفرینش است و هنر شهـد آن

سجاد کاوه
بچه های آسمان

بچه های آسمان

 داشتیم میرفتیم تا تعدادی از بسته های لوازم التحریر که برای دانش آموزانی در مناطق محروم آماده کرده بودیم رو بینشون توزیع کنیم بچه هایی از جنس آسمان در پشت کوه جایی که دانش آموزان حتی از معمولی ترین اقلام تحصیلی محروم بودن این عکس رو از پشت پنجره ماشین توی جاده گرفتم قبل این که به کوه ها برسیم

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
سجاد کاوه
سجاد کاوه
یادم تو را فراموش

یادم تو را فراموش

هنر به مانند روح به تن سنگ زمین است و زبان مشترک تمام انسان ها

آدمی به عمر خویش حس میکند و تجربه میکند زندگانی اش را که با تمام شباهت به دیگران ظرافت بی مثالی دارد؛ و در لحظه لحظه زندگی میکوشد تا بگوید از خویش...

ولی افسوس که اکثر مردم جهان گنگ اند، و نمیدانند که به زبان سر به گوش میخوانند و اگر به زبان دل سخن بگویند به دل...

هنر زبان مشترک تمام انسان هاست همه آن را میفهمند و حس میکنند؛ بدون نیاز به مترجم، وقتی عکاس از درد بگوید مخاطب با چشمش درد را میشوند و حس میکند.

ولی افسوس که اکثر مردم جهان گنگ اند و زبان نمیدانند؛ و این سبب شده این همه ناملایمات که بشر را فراگرفته.

پس بگویید به زبان جانتان حرفی که در جانتان است.

هنر زبان مشترک و فطری انسان و تنها مسیریست که میتوانیم به آن مخاطب را به حس خود مبتلا کنیم.

۳ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
سجاد کاوه